Z. Zawirski, „Refleksje filozoficzne nad teorją względności”, Przegląd Filozoficzny, 23 (1920), s. 343.