K.R. Popper, Nieustanne poszukiwania, tłum. A. Chmielewski, Kraków 1997, s. 252–253.