Z. Zawirski, Refleksje filozoficzne nad teorją względności, ,,Przegląd Filozoficzny'', R. 23, 1920, s. 343.