Heller, M., Życiński, J., 1996. Dylematy ewolucji. Tarnów: Biblos.