Grygiel Wojciech P. The quantum world — real but not measurable. W: Filozofia przyrody współcześnie. Red. Kuszyk-Bytniewska M., Łukasik A. Seria „Filozofia współcześnie”. Kraków: TAiWPN Universitas, 2010. s. 131–150.