M. Heller, „Nieliniowa ewolucja nauki”, [w:] Szczęście w przestrzeniach Banacha, ZNAK, Kraków 1995, ss. 158–159.