S. Wszołek, Elementy metafizyki, Kraków-Tarnów, 2008, s. 27.
Ibidem.