Popper K.R. Nieustanne poszukiwania: autobiografia intelektualna. Kraków: Znak, 1997. ISBN 83-7006-463-9.