M. Heller, Nieliniowa ewolucja nauki, [w:] Szczęście w przestrzeniach Banacha, Kraków 1995, s. 158–159.