Koleżyński Andrzej. Emergencja w fizyce ciała stałego: nowa moda czy konieczność?. Semina Scientiarum. 2008, 7, s. 20-34.