Popper Karl Raimund. Nieustanne poszukiwania: autobiografia intelektualna. tłum. Chmielewski A. Kraków: Znak, 1997. ISBN 83-7006-463-9.