,,Dopóki nie odnajdzie się właściwej struktury matematycznej, teoria fizyczna tonie w niejasnościach i paradoksach'' (Heller 1995a, s. 67).
Heller (1995a, s. 67) uważa, że teoria fizyczna pozostaje niejasna i paradoksalna dopóki nie zostanie odnaleziona odpowiednia struktura matematyczna wyrażająca jej treść.