Idem, Racjonalność wiary, WN PAT, Kraków 2003, s. 15.