K.R. Popper, Nieustanne poszukiwania, tłum. A. Chmielewski, ZNAK, Kraków 1997, ss. 252–260.