K.R. Popper, Nieustanne poszukiwania, tłum. A. Chmielewski, Kraków 1997.