Heller, M., 1995a. Nauka i wyobraźnia. Kraków: Znak.