Piechowicz, R., 2007. Filozofia matematyki i fizyki Stanisława Zaremby. W: Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym. Smoluchowski – Natanson – inni. Kraków-Tarnów: OBI-Biblos, s. 543-548.