A. Lasota, „Wprowadzenie do dyskusji: Matematyka a filozofia”, [w:] Otwarta nauka i jej zwolennicy, M. Heller, J. Urbaniec (red.), OBI–Kraków, Biblos–Tarnów, 1996, ss. 51–61.